Badania lekarskie

Wszyscy, którzy nie mogli być na badaniach we wtorek będą mogli dzisiaj w czasie treningu o 17:00 na LO zrobić takie badania. Będzie lekarz.