Stadion

SONY DSC
Stadion Główny TG Sokół w Sokołowie Małopolskim
Użytkownicy:pierw­sza dru­żyna TG Sokół, dru­żyny juniorskie
Adres:ul. Polna 1, 36–050 Soko­łów Małopolski
Pojem­ność:820 miejsc siedzących
Wymiary boiska:104m x 63m
Gospodarz obiektu:Andrzej Smolak
Data powsta­nia sta­dionu:po I woj­nie świa­to­wej (wcze­śniej mecze roz­gry­wane były na bło­niach pod Turzą)
Pierwszy oficjalny mecz:
Ostat­nia reno­wa­cja: 2011-2012
Oświe­tle­nie:brak
Pawi­lon klu­bowy:1960
Bilety meczowe
dzieci do lat 13wstęp wolny* (* - pod opieką osoby dorosłej, opiekunowi przysługuje bilet ulgowy)
ulgowy2 zł* (* — wraz z ważną legitymacją)
normalny5 zł
zawodnicy (juniorzy)wstęp wolny (wymagania związane z legitymacją/opiekunem juniorów także obowiązują)
kobietywstęp wolny


Wyświetl większą mapę