Trening Akademii – Żaki

Jeśli rodzice mają możliwość proszę przyprowadzić chłopców 30 minut wcześniej – będą rozdawane stroje.

~tomek brzychczy